Psykolognettverket

Veiledning

Psykolognettverket tilbyr primært videobasert veiledning og opplæring til lærere, helsepersonell og andre yrkesgrupper innen skole, PP-tjeneste, barnevern, familievernkontor eller andre tjenester som yter hjelp til barn og familier. 

Videobasert veiledning kan foregå en til en eller i mindre grupper. 

Nettverk av spesialister

Lars J. Berglund er spesialist i klinisk psykologi og organisasjonspsykologi har kontor i Kirkegata 2, Oslo.

Les mer om Lars J. Berglund her: psykologberglund.com

Belinda Ekornås er spesialist i barn- og ungdomspsykologi og har en dr. grad i psykologi.

Les mer om Belinda Ekornås her: Wikipedia

Lars Halaas Lyster er spesialist i barn- og ungdomspsykologi.

Lars H. Lyster har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og barn/ ungdom (BUP, akuttavdeling, familieavdeling og ambulerende team). Lars jobber særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Komplekse traumer hos barn er et annet spesialområde og Lars var med på å etablere RVTS Øst sitt arbeid og strategi knyttet til traumebasert omsorg, TBO.