Psykologspesialist Lars J. Berglund


Jeg er utdannet psykolog og har spesialistutdannelse innen to fagområder: klinisk psykologi (med fordypning innen rus- og avhengighetsproblemer) og organisasjonpsykologi. Jeg var i 2001 med på å starte psykologsenteret PsykologPraxis A/S. Etter dette har jeg jobbet innen både private og offentlige tjenester med behandling, rådgivning, ledelse, kompetanseheving og veiledning. Gjennom over 20 år som psykolog har jeg gitt tilbud om samtaleterapi og veiledning til enkeltpersoner, par og grupper. 

Kompetanse og Erfaring

Psykolog siden 2001 (spesialist siden 2007).

Spesialitet innen klinisk psykologi og organisasjonspsykologi.

Var med  å danne Psykologpraxis A/S i Bergen i 2002.

Min erfaring kommer fra arbeid som behandler, rådgiver og leder på flere arbeidsplasser:

- Spesialisthelsetjenesten (AHUS, OUS, Askøy Blå kors klinikk)

- PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste for barne og ungdomsskolen)

- Studenthelsetjeneste (samtaleterapi til studenter på høyskole og universitet, SiO og VID)

- Aetat arbeidsrådgivning ("2. linjetjeneste" til NAV, hjelp til personer som har utfordringer ift jobb)

- Dialog Samtalesenter (lavterskeltjeneste under Diakonhjemmet Omsorg)

- Privat praksis (hjelp til personer med psykiske plager og andre livsproblemer)

Medlem av Norsk psykologforening.