Kurstilbudet er utviklet og evaluert gjennom 20 år og bygger på forskningsbaserte metoder. Deltagere i alle aldre går gjennom et dagskurs bestående av foredrag, noe gruppeprosess og korte opplæringsfilmer.

De som ønsker å jobbe videre etter kurset kan melde seg på grupper som går over 5 møter á 2 timer der de får trene på å mestre ubehaget under veiledning av erfarne psykologer. Tilbakemeldinger fra kurs og gruppedeltagere har vært overbevisende når det gjelder den positive effekten av å gjennomføre dette og noen har til og med gitt uttrykk for å glede seg til å bruke sine nye ferdigheter i skolesammenheng.

Læringsmål

• Hjelp til å oppleve mestring og ro under gjennomføring av presentasjoner

• Kunnskap om tenkemåter og teknikker til fremtidige presentasjoner

• Økt innsikt i årsakene til handlingslammende angst og frykt

• Vellykket gjennomføring av tale til forsamling