Norsk psykologforening har gitt sin godkjennelse til at kursene kan benyttes som vedlikeholdsaktivitet i forbindelse med opprettholdelse av spesialitet.

Teamutvikling, kommunikasjon og konflikthåndtering, stress og mestring, mobbing og trakassering, møteledelse, god ledelse og psykososialt arbeidsmiljø er eksempler på noen temaer vi har utviklet og holdt kurs om. Vi tilbyr også veiledning innen disse temaene for både ledere og ansatte i ulike bransjer.   

Frykt for å snakke i forsamlinger, grupper, klasserom eller i andre sammenhenger, er et veldig vanlig problem. Kursene våre kombinerer gruppesamtaler, undervisning og trening på en tilpasset måte.

Deltagerne lærer både taleferdigheter (presentasjonsteknikk) og forståelse og mestring av angstreaksjoner. 

Tilbakemeldinger på disse kursene har vært veldig gode og flere tidligere deltagere har i ettertid fortalt at de har tatt på seg utfordringer og fått nye muligheter i jobb og privatliv. Noen melder seg på kurset fordi de feks skal holde en bryllupstale, mens for andre har frykten begrenset deres muligheter i arbeidslivet.