Arbeid og livskvalitet henger nært sammen. Stress, tidspress, konflikter på jobben, mobbing eller andre utfordrende opplevelser kan over tid lede til redusert livskvalitet og i verste fall psykiske helseplager. Symptomer kan være nedsatt motivasjon, tristhet, angst/nervøsitet, grubling eller søvnvansker.

Med utgangspunkt i organisasjonspsykologisk forskning og erfaring, holder vi kurs om blant annet psykososialt arbeidsmiljø, ledelse, sykefraværsforebyggende arbeid og mobbing/trakassering.

Veiledning

Organisasjonspsykologisk erfaring fra arbeidsrådgivning, ledelse og veiledning av ledere og ansatte, har gitt mange gode erfaringer med at fortrolige og utforskende samtaler hos psykolog, kan være starten på viktige endringer i livet.

Det kan være tøft å ta tak i arbeidsrelaterte utfordringer på egenhånd. Forberedende samtaler kan gi innsikt og motivasjon til å ta nye valg, prøve ut nye tilnærminger, gjennomføre en vanskelig samtale eller noen ganger til å oppdage nye arbeidsmuligher og jobbe seg gjennom en endringsprosess.