Motiverende Intervju (MI) er en klientsentrert og evidensbasert samtalemetode. Forskning har vist at denne samtalestilen er effektiv innen mange arbeidsfelt.

MI er utviklet innen arbeid med helseplager (feks rus-og avhengighetsproblemer, kriminalomsorg, livsstilssykdommer og psykiske lidelser), men kunnskap om bruken av MI utvikler seg også innen andre fagområder som feks organisasjon og ledelse.

Basert på 15 års erfaring tilbys veiledning og opplæring innen Motiverende intervju. Kursene er utviklet og gjennomført med mange ulike målgrupper, for eksempel: rådgivere i NAV, ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter, helsepersonell, ansatte i Sjømannskirken, studenter ved høyskole og universitet.

Ta gjerne kontakt for en prat om veiledning eller kurs til deg eller dine ansatte. Kurs/veiledning kan også gjennomføres digitalt (Zoom, Teams eller Kryconnect).

Killen i Baren

Et godt eksempel på hvordan den motiverende intervjustilen kan se ut i praksis

Det er også mulig å ta kontakt på telefon: tlf nr 91000753