Veiledning

En beskrivelse av veiledning er målrettede samtaler der målet er refleksjon, nye svar og løsninger. Som veileder er jeg opptatt av at den som søker veiledninger er mest aktiv under samtalene. Jeg bygger på lang erfaring med Motiverende intervju i veiledningssamtaler og benytter tilbakemeldingsverktøy for kvalitetssikre forhold som relasjon, mål, innhold og metode/fremgangsmåte. Psykologforeningen har gode beskrivelser av hensikt, mål og rammer for veiledning, les mer her: Om veileding, Psykologforeningen

Mine erfaringer med å tilby veiledning omfatter bl.a.:

- Psykologer i spesialisering (Rus- og avhengighetspsykologi og Organisasjonspsykologi)

- Teamveiledning (feks til, ansatte i på sykehus- og sykehjemsavdelinger)

- Lederveiledning

- Veiledere i NAV