Veiledning

Veiledning er målrettede samtaler med mål om refleksjon, nye ideer og løsninger. Som veiledere er vi opptatt av at den som søker veiledninger er mest aktiv under samtalene.

Vi bygger på lang erfaring med bl.a. Motiverende intervju i veiledningssamtaler og benytter tilbakemeldingsverktøy for kvalitetssikre forhold som relasjon, mål, innhold og metode/fremgangsmåte. Psykologforeningen har gode beskrivelser av hensikt, mål og rammer for veiledning, les mer her: Om veiledning, Psykologforeningen

Noen erfaringer med å tilby veiledning omfatter bl.a.:

- Psykologer i spesialisering (Rus- og avhengighetspsykologi og Organisasjonspsykologi, bl.a. "veileding i konsulentsyklus")

- Teamveiledning (feks til, ansatte i sykehus- og sykehjemsavdelinger)

- Lederveiledning

- Veiledere i NAV