Motiverende Intervju

Norsk psykologforening har gitt sin godkjennelse til at mine kurs kan benyttes som vedlikeholdsaktivitet i forbindelse med opprettholdelse av spesialitet.

Arbeid og Helse   

Teamutvikling, kommunikasjon og konflikthåndtering, stress og mestring, mobbing og trakassering, møteledelse, god ledelse og psykososialt arbeidsmiljø er noen av de temaene jeg har jobbet mye med, utviklet og holdt kurs om og tilbudt veiledning innen, med både ledere og ansatte i ulike bransjer.   

Ta Ordet

Frykt for å snakke i forsamlinger, grupper, klasserom eller i andre sammenhenger, er et veldig vanlig problem. Mine kurs kombinerer gruppesamtaler, undervisning og trening på en tilpasset måte.

Deltagerne lærer både taleferdigheter (presentasjonsteknikk) og forståelse og mestring av angstreaksjoner. 

Tilbakemeldinger på disse kursene har vært veldig gode og flere tidligere deltagere har i ettertid fortalt at de etter å ha deltatt har tatt på seg utfordringer og fått nye muligheter i jobb og privatliv. Noen melder seg på kurset fordi de feks skal holde en bryllupstale, mens for andre har frykten begrenset deres muligheter i arbeidslivet.