Arbeid og livskvalitet henger nært sammen. Stress, tidspress, konflikter på jobben, mobbing eller andre utfordrende opplevelser kan over tid lede til redusert livskvalitet og i verste fall psykiske helseplager. Symptomer kan være nedsatt motivasjon, tristhet, angst/nervøsitet, grubling eller søvnvansker.  

Veiledning

Som organisasjonspsykolog med erfaring fra arbeidsrådgivning, ledelse og veiledning av ledere og ansatte, har jeg mange gode erfaringer med at fortrolige og utforskende samtaler hos psykolog, kan være starten på viktige endringer i livet.

Det kan være tøft å ta tak i arbeidsrelaterte utfordringer på egenhånd. Forberedende samtaler kan gi innsikt og motivasjon til å ta nye valg, prøve ut nye tilnærminger, gjennomføre en vanskelig samtale eller noen ganger til å oppdage nye arbeidsmuligher og jobbe seg gjennom en endringsprosess.   

Les gjerne artikkelen vi publiserte i Tidsskrift for norsk psykologforening om psykologer og ledelse