Motiverende Intervju (MI) er en klientsentrert og evidensbasert samtalemetode. Forskning har vist at denne samtalestilen er effektiv innen mange arbeidsfelt.

MI er utviklet innen arbeid med helseplager (feks rus-og avhengighetsproblemer, kriminalomsorg, livsstilssykdommer og psykiske lidelser), men kunnskap om bruken av MI utvikler seg også innen andre fagområder som feks organisasjon og ledelse.

Basert på 15 års erfaring tilbyr jeg veiledning og opplæring innen Motiverende intervju. Ta gjerne kontakt for en prat om veiledning eller kurs til deg eller dine ansatte.

Epostforespørsel om motiverende intervju

Killen i Baren

Et godt eksempel på hvordan den motiverende intervjustilen kan se ut i praksis

Det er også mulig å ta kontakt på telefon: tlf nr 91000753