Psykologhjelp

Mestring  - Mening - Endring

Psykologhjelp

Mestring  - Mening - Endring

Motiverende Intervju (MI) er en klientsentrert og evidensbasert samtalemetode. Forskning har vist at denne samtalestilen er effektiv innen mange arbeidsfelt.

MI er utviklet innen arbeid med helseplager (feks rus-og avhengighetsproblemer, kriminalomsorg, livsstilssykdommer og psykiske lidelser), men kunnskap om bruken av MI utvikles i dag også innen organisasjon og ledelse.

Jeg har lang erfaring med veiledning og opplæringen innen Motiverende intervju. Ta gjerne kontakt for en prat om veiledning eller kurs til deg eller dine ansatte.

Epostforespørsel om motiverende intervju

Det er også mulig å ta kontakt på telefon: tlf nr 91000753