Psykologhjelp

Mestring  - Mening - Endring

Psykologhjelp

Mestring  - Mening - Endring

Kompetanse og Erfaring

Medlem av Norsk psykologforening.

Psykolog siden 2001 (spesialist siden 2007).

Spesialitet innen klinisk psykologi og organisasjonspsykologi.

Psykologspesialistene Geirmunn Sletten, Øyvind Støylen og jeg startet Psykologpraxis A/S i Bergen i 2002.

Min erfaring kommer fra arbeid som behandler, rådgiver og leder på flere arbeidsplasser:

- Spesialisthelsetjenesten (AHUS, OUS, Askøy Blå kors klinikk)

- PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste for barne og ungdomsskolen)

- Studenthelsetjeneste (samtaleterapi til studenter på høyskole og universitet, SiO og VID)

- Aetat arbeidsrådgivning ("2. linjetjeneste" til NAV, hjelp til personer som har utfordringer ift jobb)

- Dialog Samtalesenter (lavterskeltjeneste under Diakonhjemmet Omsorg)

- Privat praksis (hjelp til personer med psykiske plager og andre livsproblemer)