Psykologtjenester og Psykolognettverket

Psykologer utfører utredning og behandling, rådgivning, undervisning og veiledning. Oftest gir psykologen tilbud om helsehjelp, men mange psykologer jobber også med andre temaer som for eksempel arbeids- og organisasjonspsykologi.     

Norske psykologer har gjennomført profesjonsstudiet i psykologi, er offentlig godkjent helsepersonell og underlagt lov om helsepersonell.

Du kan trygt bestille veiledning, psykoterapi eller kurs via en kryptert portal på dette nettstedet.

Når du legger inn en bestilling vil du bli kontaktet av den psykologen du bestiller time hos, får informasjon og kan stille spørsmål.

All kontakt og informasjon du gir til psykologen er taushetsbelagt.     

Bestill time

 

Hva gjør en psykolog?

Norsk Psykologforening har laget mange gode informasjonsvideoer om ulike temaer relatert til psykisk helse og psykologers arbeid: https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer